Władze

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Adam Tomasz Drozd

 

RADA NADZORCZA – składa się z:

– trzech członków – KZN (Przewodniczący RN)

– jednego członka Gmina Medyka

– jednego członka Gmina Miejska Mielec

– jednego członka Gmina Miejska Przemyśl

– jednego członka Gmina Miasta Sanok

– jednego członka Gmina Ustrzyki Dolne

 

WSPÓLNICY

– Krajowy Zasób Nieruchomości

-Gmina Medyka

-Gmina Miejska Mielec

-Gmina Miejska Przemyśl

-Gmina Miasta Sanok

-Gmina Ustrzyki Dolne