Status prawny

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o. została powołana 28.04.2021 r. przed Notariuszem Piotrem Tomaszkiem, w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Karmelickiej 36/3, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o KZN.

SIM Południe Spółka z o.o. swoją siedzibę ma w Przemyślu, przy ulicy Wybrzeże Prezydenta Woodrowa Wilsona 12/21.  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
 w Rzeszowie Sąd Gospodarczy Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000912375, posiadająca REGON 388860644 oraz
 
NIP 7952564073.