Aktualności

28.07.2022

Na działce przy ulicy Konarskiego w Sanoku, rozpoczęto prace mające na celu usunięcie traw i zakrzaczeń.                                                                                                                                                                                                                

24.06.2022

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o. przejęła aportem od Krajowego Zasobu

20.05.2022

Przygotowanie wstępnej koncepcji architektonicznej dla Inwestycji w Sanoku.                                                                                                                                                    

10.05.2022

Przygotowanie wstępnej koncepcji architektonicznej dla Inwestycji w Medyce.