Aktualności

03.07.2023

W dniu 03.07.2023 r. Prezes KZN, Pan Arkadiusz Urban przekazał na ręce Wspólników SIM Południe, symboliczne czeki opiewające na kwotę ponad 18 mln złotych.