SIM – SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu.

SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne. SIM to pozytywna inicjatywa państwa realizowana w ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o. ma na celu wybudowanie lokali mieszkalnych na terenie miasta Mielec, miasta Przemyśl, miasta Sanok, miasta Ustrzyki Dolne i na terenie gminy Medyka, łącznie około 1000 lokali mieszkalnych.

SIM Południe Spółka z o.o. swoją siedzibę ma w Przemyślu, przy ulicy Wybrzeże Prezydenta Woodrowa Wilsona 12.

 

Dla kogo mieszkania w SIM?

 • mieszkania dostępne w programie SIM są rozwiązaniem dla osób i rodzin nie posiadających  własnego mieszkania w danej miejscowości;
 • dla osób, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie;
 • dla osób, które nie spełniają odpowiednich kryteriów aby otrzymać lokal komunalny;
 • pierwszeństwo najmu będzie przysługiwało osobom starszym (ukończony 60. rok życia) w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1075);
 • pierwszeństwo najmu będzie przysługiwało osobom wychowującym co najmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione), o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);

Korzyści dla najemców lokali mieszkalnych SIM:

 • możliwość posiadania własnego mieszkania bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego, (w przypadku umowy najmu z dojściem do własności, najemca ponosi koszty partycypacji – 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego);
 • możliwość skorzystania z tzw. „wakacji czynszowych”  (dla partycypantów) – czyli możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (najemca w terminie ustalonym w umowie będzie płacił niższy czynsz – nawet 20%);
 • w lokalach SIM najemcy będą płacić niższy czynsz niż na rynku komercyjnym;
 • możliwość uzyskania własności mieszkania na przestrzeni lat (zmiana umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności);

Finansowanie inwestycji:

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa – 10%
 • Partycypacja Najemców – 20% – 30%
 • Kredyt SBC – 30%
 • Granty – 30% – 40%