Nasza misja

Misją Spółki SIM POŁUDNIE Sp. z o.o. jako Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy

 z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Cel ten został potwierdzony przez Wspólników treścią zawiązanej Umowy Spółki
 w dniu 28 kwietnia 2021 r.

W ramach realizacji głównego celu gospodarczego, o którym mowa powyżej, Spółka planuje wykonać przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane 

w pięciu gminach, które zakładają wybudowanie około 1000 lokali mieszkalnych.

SIM jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie spełniają podstawowych kryteriów przy zakupie mieszkania, na kredyt komercyjny.

Cele strategiczne

 • Budowanie zaufania
   inwestorów – Wspólników, kontrahentów, klientów

   – realizacja inwestycji z efektywnym wykorzystaniem najkorzystniejszych      

      dostępnych źródeł finansowania, z uwzględnieniem specyfiki danej inwestycji,

   – prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej,

   – czynny udział w spotkaniach,

   – czynny udział w konferencjach dotyczących bieżących zadań Spółki,

   – zastosowanie nienaruszalnych progów w kosztach,

   – precyzyjne i bezzwłoczne realizowanie zadań,

   – utrzymanie pozytywnego wizerunku Spółki w regionie;

 • Rozwój usług dedykowanych zarządzaniu nieruchomościami:

   – consulting prawny,

   – consulting podatkowy,

   – wykorzystanie bieżącej literatury,

   – udział uprawnionych specjalistów;

 • Plan pozyskiwania środków finansowych:

   – śledzenie bieżących informacji o pozyskiwaniu środków dla SIM-ów,

   – współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii,

   – Bank Gospodarstwa Krajowego,

   – Fundusz Ochrony Środowiska

 • Tworzenie bazy Klientów i Kontrahentów:

   – analiza i gromadzenie potrzeb inwestycyjnych rynku,

   – odpowiedni dobór działań względem zapotrzebowania,

   – powołanie i zatrudnienie niezbędnych branżowych specjalistów