03.07.2023

W dniu 03.07.2023 r. Prezes KZN, Pan Arkadiusz Urban przekazał na ręce Wspólników SIM Południe, symboliczne czeki opiewające na kwotę ponad 18 mln złotych. Bezzwrotną pomoc w postaci grantu 10% wartości planowanych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa otrzymała Gmina Medyka, Gmina Miejska Mielec, Gmina Miejska Przemyśl i Gmina Miasta Sanoka. Nasza Spółka SIM Południe ma swój udział w pozyskaniu tych środków poprzez przygotowanie projektów, jak i samych wniosków, dzięki którym pozyskane zostały tak duże środki.
To kolejny krok do realizacji naszych inwestycji mieszkaniowych
w tych czterech lokalizacjach.