14.02.2023

W dniu 10.02.2023 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka SIM Południe wzbogaciła się o kolejne nieruchomości wniesione aportem przez Gminę Miasta Mielec

W dniu 10.02.2023 r. podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka SIM Południe wzbogaciła się o kolejne nieruchomości wniesione aportem przez Gminę Miasta Mielec. Na wspomnianych nieruchomościach zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe m.in. dla planowanej Inwestycji mieszkaniowej oraz droga wewnętrzna. Na pozostałej części planujemy zlokalizować obiekt handlowo – usługowy.