28.11.2022 r.

Dzisiaj w centrali BGK w Warszawie, odbyło się szkolenie z obszaru społecznego budownictwa mieszkaniowego. Szkolenie miało na celu przybliżenie zagadnień z zakresu kredytowania społecznego budownictwa czynszowego SBC (m.in. podstawy prawne programu SBC, parametry kredytu, proces udzielania kredytu, porównanie kredytu SBC z kredytem budowlanym).