24.06.2022r.

Dnia 24 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, podczas którego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Spółka z o.o. przejęła aportem od Krajowego Zasobu Nieruchomości,  działkę położoną w Przemyślu.