28.12.2021r.

W dniu 28 grudnia 2021r. w Urzędzie Miasta w Przemyślu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzanie Współudziałowców Spółki SIM Poludnie. Podczas tego Zgromadzenia Prezes Spółki Adam Tomasz Drozd oraz Przedstawiciele Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Miejskiej Przemyśl oraz Gminy Miasta Sanok podpisali protokół przeniesienia własności nieruchomości do Spółki.